Project-approach: Pesten

Op elke school wordt wel gepest, zo ook op onze school.
Pesten doet heel erg pijn en daarom hebben wij ervoor gekozen om tijdens de projectapproachweken het thema “pesten” te kiezen.

Op maandag 7 maart gingen de anti-pestweken van start. In de klassen werd erover gesproken en er werden verschillende werkjes over gemaakt met de kinderen.

Plagen mag wel en pesten mag niet. Maar wat is eigenlijk het verschil? Voor veel kinderen een leerproces waarbij ouders en leerkrachten de richtlijnen dienen op te stellen en juiste signalen moeten afgeven

Plagen Pesten
Niemand is de baas Één is er de baas
Is leuk Is pijn doen
Is grappig Is kapot maken
Iedereen doet het bij iedereen Altijd dezelfde die pest en dezelfde die gepest wordt


Soms is de scheidingslijn helemaal niet zo duidelijk, en het ene kind is weer-baarder, dan het andere. De emotionele gevolgen van structureel pesten zijn zeer ernstig te noemen. Dit gaat veel verder dan naar school gaan niet leuk vinden. Het heeft een beschadigende werking op de ontwikkeling van alle sociale en emotionele vaardigheden, en dus voor de rest van zijn of haar leven.

Pesten gebeurt meestal uit het zicht van de schoolleiding om niet gepakt te worden. Wanneer, uit schaamte of uit angst dat de problemen groter worden, de gepeste er thuis of op school, niet over praat, hoe moet je dan vaststellen dat er van pesten sprake is?


Pesten is een sociaal probleem dat alleen stopt als het centraal aangepakt wordt. Thuis met ouders, op school met het voltallige onderwijsteam en door de kinderen zelf omdat ze weten dat pesten niet goed is en het van elkaar niet accepteren. Alleen dan kan pesten een halt worden toegeroepen.

De kleuters zijn hier druk bezig met een werkblad.
Het lieveheersbeestje is wereldwijd het teken van “zinloos geweld”.