Sport en beweging op Johan van Walbeeck School

De Johan van Walbeeck School doet al jaren mee met vijfkamp, sommige van onze huidige leraren hebben als kind in het verleden meegedaan met vijfkamp hier op school en vonden het altijd erg leuk. De juffen gingen vroeger ook mee als begeleiders, tegenwoordig is dat ook zo. Tegenwoordig gaan niet alleen de juffen, maar ook enkele ouders graag als vrijwilligers mee.

Als sportcommissie en als opvoeders bij de Johan van Walbeeck School vinden we het erg belangrijk dat kinderen sporten. Leerlingen leren om regels te respecteren (discipline), leren spelen als een team, leren om elkaar te steunen en te blijven stimuleren. Ze leren ook omgaan met zowel het winnen als verliezen, terwijl ze ook positief bezig zijn door het bewegen en hun gezondheid.

Bij bijna alle sportaktiviteiten heeft de school vaak vrijwilligers nodig. De leerkrachten van de sportcommissie proberen  deze aktiviteiten te steunen, maar vaak is dat niet genoeg.Met bv.vijfkamp gaan vaak ook andere leerkrachten mee, die niet in de sportcommissie zitten; verder gaanook enkele ouders mee. De begeleiders zijn erg belangrijk aangezien de groep kinderen die deelnemen vaak groot is (+/- 70 leerlingen) en soms moeten we ook langs de wegen lopen, waarbij de leerlingen begeleiding nodig hebben bij het oversteken. Soms gebeurd het dat een leerling ziek wordt en dan moet een begeleider met deze leerling achterblijven en wachten op hulp.

Naast vijfkamp organiseert de school normaal jaarlijks een sportdag voor de groepen 3 t/m 8. Vorig jaar deed de Johan van Walbeeck School mee met “ Weganan di Skol Korsou” ( Curacao School Spelen – of zoals men vroeger het “Mini Olympiade” noemde), wat veel tijd vergde van de kinderen die meededen en ook van de leerkrachten. Alle leerkrachten waren hierbij betrokken: onze school heeft verschillende prijzen gewonnen; o.a. de meest gedisciplineerde school, verder hebben onze leerlingen ook enkele medailles gewonnen.

De school heeft vorig jaar ook meegedaan met een voetbalwedstrijd voor meisjes, de meisjes hebben dit als erg leuk ervaren en hebben veel van de naschoolse trainingen genoten.

In de toekomst zullen wij aan deze combinaties van sport activiteiten blijven deelnemen daar dit positief bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.

Reacties zijn gesloten.