Siman di Kultura

Komende week start onze “Siman di Kultura”!

Er zullen verschillende activiteiten op school plaatsvinden:

Maandag 1 oktober: Opening van onze culturele week.

Dinsdag 2 en woensdag 3 oktober: Hard bezig met het knutselen van werkjes die de ouders op vrijdag kunnen komen kopen.

Donderdag 4 oktober: Etensdag van lokale specialiteiten. Graag vragen wij u hulp hierbij! Per klas staat er een lijst bij de deur van wat er zo allemaal gewenst wordt. (voor onze verkoopdag!)

Vrijdag 5 oktober: Verkoopdag en afsluiting! De kinderen moeten in folkloristische klederdracht komen. Bij deze willen wij daarom enkele tips geven: b.v. hoofddoeken, sjaaltjes, gebloemde rokken, effen shirt en effen broek met sjaal om het middel e.d. Graag uw best doen om er iets leuks van te maken. Geen gewone vrije kleding!

Verkoopdag: Bij deze bent u uitgenodigd om het feestelijk te komen afronden met ons. De verkooptijden zijn van 7:30 tot 8:30 en dan weer om 11.30 tot 12:30. U krijgt dan de gelegenheid om de werkjes van de kinderen te kopen. Van de verkoop zal de geluidsinstallatie van de school “ge-upgrade” worden.

Verder wensen wij u allen “Un Felis Siman di Kultura”.

Excursies

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gaan op schoolreis. De leerlingen dienen op betreffende datum op tijd op school aanwezig te zijn, zodat de bus om 07:30 kan vertrekken. De leerlingen dienen zoals altijd netjes geüniformeerd te zijn. Natuurlijk verwachten we dat ieder kind zijn eigen lunchpakket meebrengt. De leerlingen moeten goede wandelschoenen dragen en niet te grote tassen bij zich hebben.

Datum Groep / klas Excursie
vrijdag, 28 september 2012 8 – 2G en 2H Shete Boka
donderdag, 18 oktober 2012 6 / 7 – 2C en 2E Savonet / Zorgvliet
donderdag, 25 oktober 2012 6 / 7 – 2D en 2F Savonet / Zorgvliet

 

Klassenouders 2012-2013 bekend!

Gefeliciteerd en succes allemaal!!!

Klas Naam ouder Klassenouders
1a Mevr. I. Koeyers
1b Mevr. K. Bless
1c Mevr. N. Bhojwani
1d Mevr. L. Palm
1e Mevr. K. Chong
1f Mevr. K. Jonckheer
1g Mevr. A. de Haas
2a Mevr. J. Fabian
2b Mevr. S. Wulms
2c Gezocht
2d Mevr. M Martis
2e Mevr. I. Pita
2f Gezocht
2g Gezocht
2h Mevr. F. Peterson

 

Wilt u dit lijstje ook digitaal, dan kunt u het hier downloaden.

Schoolkalender BIJGEWERKT!


De schoolkalender is alweer bijgewerkt. Vakanties, Verjaardagen van leerkrachten, Vieringen, Proefwerk weken etc. staan er allemaal in. Gedurende het schooljaar zal deze waar nodig bijgewerkt worden. Neem maar snel een kijkje door hier te klikken.

De Algemene Leden Vergadering van de Oudercommissie is gehouden op 12 September 2012. Voor diegenen die de ledenvergadering hebben gemist staat het verslag van het bestuur van de vereniging Johan van Walbeeck Oudercommissie op de pagina van de oudervereniging of u kunt hier klikken om deze te downloaden.

Pesten (don’t try this @ school)

De septembermaand staat in het teken van “het niet pesten”. Na een succesvolle workshop vorig schooljaar voor ouders rond dit thema, willen wij u wederom in de gelegenheid stellen, betrokken te zijn bij dit onderwerp door u nogmaals een workshop aan te bieden. Dit keer zal de workshop verzorgd worden door Dhr. M. Rosalina (trainer) en zal plaatsvinden op donderdag 27 september 2012 om 18:30. Ouders van leerlingen die op de een of andere manier betrokken zijn of waren bij pesterijen, hetzij in de rol van de slachtoffer, hetzij in de rol van de pester, zullen alsnog persoonlijk aangemoedigd worden om deel te nemen. Vergeet uw strookje niet op tijd in te leveren. Als u het briefje niet heeft ontvangen, kunt u dit altijd aan een leerkracht vragen.

Het niveaulezen en de bieb


Om het niveaulezen optimaal te laten functioneren hebben wij leesouders nodig. Behalve leesouders hebben we ook een biebouder nodig. Dus wij willen u vragen om u op te geven voor het lezen of als biebouder. We vragen u om op tijd te komen, zodat we gelijk om half 8, na de bel kunnen beginnen met lezen.

Het ingevulde briefje moet uiterlijk morgen 7 september bij de klassenleerkracht ingeleverd zijn!! Op 13 september bent u dan uitgenodigd om 7:30 ’s morgens naar informatie te luisteren over het niveaulezen en de bibliotheek.

Klassenouder

Beste ouder/verzorger, op de informatie-avond heeft u een brief ontvangen m.b.t. klassenouders.

Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op door het strookje in te leveren vóór 14 september 2012.

Het doel van de klassenouder is de samenwerkening en communicatie tussen de leerkracht en de ouders te stimuleren en te bevorderen en ook de leerkracht te assisteren.

Even hieronder nogmaals een samenvatting over de taken van de klassenouder.

De klassenouder:

  • heeft regelmatig contact met de leerkracht
  • zal op verzoek van de leerkracht ondersteuning bieden bij zaken van organisatoriche aard. activiteiten en andere zaken (niv. lezen, vieringen, excursies, verjaardag van de leerkracht, schoolfoto’s e.d.)
  • benadert de andere ouders uit de klas
  • vergaart andere ouders
  • deelt ouder in die zich aanbieden enz.
  • vergaart e-mailadressen enz.