Klassenouder

Beste ouder/verzorger, op de informatie-avond heeft u een brief ontvangen m.b.t. klassenouders.

Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op door het strookje in te leveren vóór 14 september 2012.

Het doel van de klassenouder is de samenwerkening en communicatie tussen de leerkracht en de ouders te stimuleren en te bevorderen en ook de leerkracht te assisteren.

Even hieronder nogmaals een samenvatting over de taken van de klassenouder.

De klassenouder:

  • heeft regelmatig contact met de leerkracht
  • zal op verzoek van de leerkracht ondersteuning bieden bij zaken van organisatoriche aard. activiteiten en andere zaken (niv. lezen, vieringen, excursies, verjaardag van de leerkracht, schoolfoto’s e.d.)
  • benadert de andere ouders uit de klas
  • vergaart andere ouders
  • deelt ouder in die zich aanbieden enz.
  • vergaart e-mailadressen enz.

 

Reacties zijn gesloten.