Rapportage

In oktober bent u het van ons gewend een rapportage te ontvangen omtrent de ontwikkeling van uw kind in de vorm van een tussenrapport. Daarnaast ontving u twee uitgebreidere rapporten in januari en in juni.

Het schoolbestuur D.O.S. is een traject begonnen waarbij uniformiteit tussen haar scholen een speerpunt is. In verband hiermee is er een nieuw rapport ontwikkeld. Deze is opgenomen in een digitale leerlingvolgsysteem genaamd “Mi desaroyo” , waar alle openbare scholen mee gaan werken. Tezijnertijd krijgt u over dit leerlingvolgsyteem meer informatie.

Volgens de wetgeving is de school verplicht u drie keer te rapporteren en dat gaat ook gebeuren op 26 november 2012, 25 maart 2013 en op 26 juni 2013. De rapportage zal een compilatie zijn van rapporten van scholen vallend onder de D.O.S. en zal ook veel beknopter zijn dan wat u gewend bent van ons te ontvangen. Ook betreft het een digitaal rapport waardoor u een hardcopy krijgt op een A-4. Na de rapportages volgen er ouderavonden waarbij u uitgenodigd wordt om de inhoud van dit rapport te bespreken.

Happy Clothes

Alle uniform onderdelen zijn weer in stock. U kunt gerust langskomen. Tussen 25 oktober en 7 november is Happy Clothes alleen ’s middags open. Zaterdag van 10:00 – 15:00.

Fijne tussenvakantie

Hierbij willen wij alle ouders bedanken die op de één of ander manier hebben bijgedragen aan onze succesvolle cultuurviering. De kinderen en juffen hebben genoten!

Verder wensen wij iedereen een “Bon Siman di KULTURA” en een prettige tussenvakantie toe!
De school begint weer op maandag 15 oktober.

Wilt u alle brieven nog even nalezen dan kunt u dat hier doen!

Foto’s Siman di Kultura!

Alvast een “sneak peak” van onze Siman di Kultura viering. Kom regelmatig terug want er zullen meer foto’s geplaats worden.

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012

Sluiting Siman di Kultura 2012


LET OP: Verkoopdag Tijdschema

Op vrijdag 5 oktober wordt ter afsluiting van de “Siman di Kultura” een Verkoopdag gehouden!

→ De verkooptijden zijn van 7:30 tot 8:30 en dan weer om 11.30 tot 12:30.

U krijgt dan de gelegenheid om de werkjes van de kinderen te kopen. Van de verkoop zal de geluidsinstallatie van de school “ge-upgrade” worden.

De kinderen moeten vrijdag in folkloristische klederdracht komen. Bij deze willen wij daarom enkele tips geven: b.v. hoofddoeken, sjaaltjes, gebloemde rokken, effen shirt en effen broek met sjaal om het middel e.d. Graag uw best doen om er iets leuks van te maken. Geen gewone vrije kleding aub!

Bij deze bent u uitgenodigd om het feestelijk te komen afronden met ons.

Tot vrijdag! 🙂