Rapportage

In oktober bent u het van ons gewend een rapportage te ontvangen omtrent de ontwikkeling van uw kind in de vorm van een tussenrapport. Daarnaast ontving u twee uitgebreidere rapporten in januari en in juni.

Het schoolbestuur D.O.S. is een traject begonnen waarbij uniformiteit tussen haar scholen een speerpunt is. In verband hiermee is er een nieuw rapport ontwikkeld. Deze is opgenomen in een digitale leerlingvolgsysteem genaamd “Mi desaroyo” , waar alle openbare scholen mee gaan werken. Tezijnertijd krijgt u over dit leerlingvolgsyteem meer informatie.

Volgens de wetgeving is de school verplicht u drie keer te rapporteren en dat gaat ook gebeuren op 26 november 2012, 25 maart 2013 en op 26 juni 2013. De rapportage zal een compilatie zijn van rapporten van scholen vallend onder de D.O.S. en zal ook veel beknopter zijn dan wat u gewend bent van ons te ontvangen. Ook betreft het een digitaal rapport waardoor u een hardcopy krijgt op een A-4. Na de rapportages volgen er ouderavonden waarbij u uitgenodigd wordt om de inhoud van dit rapport te bespreken.

Reacties zijn gesloten.