Project Approach 2013: Fabrieken op Curacao


De afgelopen weken hielden wij op school onze jaarlijkse ‘project approach’-dagen. Het thema was dit schooljaar: Fabrieken op Curaçao. De project approachdagen leveren een bijdrage aan het stimuleren van de intellectuele ontwikkeling van de leerlingen maar dan op een andere manier dan zij dagelijks gewend zijn. Het gaat om een dieptestudie van een onderwerp waarbij vaardigheden worden aangeleerd en/of toegepast zoals:

  • informatie opzoeken (vragen, navragen, uitdiepen)
  • samen lezen, schrijven of een woordweb maken
  • samenwerking of zelfstandig werken tijdens een project
  • interviews afnemen
  • ervaringen verwoorden

Een zeer belangrijk effect van de project approachdagen op schoolniveau zijn het samen leren en het vergroten van saamhorigheid onder de leerlingen en leerkrachten.


De leerlingen waren heel enthousiast over het onderwerp. Net als bij andere project approaches maken we altijd eerst een woordweb met de kinderen. Hiermee krijgen we al een beeld van wat de kinderen al weten. Er werd ook heel wat geknutseld door de leerlingen en de leerkrachten. Voor meer foto’s over het project zelf en de knutselwerkjes kunt u naar het foto album Project Approach 2013


De kinderen van Groep 1 en 2 hebben samen met de juf een kinderkrant gemaakt. Ieder kind moest een stukje inleveren voor de kinderkrant. Dit kon een verhaaltje zijn, een advertentie/reclame of nieuws.

Ouders zijn samen met hun kleuters creatief geweest om een leuke kinderkrant samen te kunnen stellen. Op deze foto nemen de kinderen van Groep 3 een kijkje in de kinderkrant.

Op 11 april 2013 was de afsluiting van dit project. De kinderen mochten net als elk jaar in de andere klassen gaan kijken hoe hard er was gewerkt aan het project. De klassen konden zo met elkaar delen wat ze tijdens dit project hadden gemaakt en geleerd.


Elena Reijmer Groep 5 (Klas 2B) heeft een kort stukje geschreven over wat ze allemaal heeft gezien in de andere klassen tijdens de afsluiting: Bij juf Tamaris hadden ze mooie kookhoedjes gemaakt en een oven met allemaal leuke gerechten. Bij juf Lindy hebben ze taartjes van piepschuim en als sier streik-kraaltjes. Bij juf Miriam hebben ze een kok, daar kan je leren hoe een kok eruit ziet. Bij juf Annazulia hebben ze leuke truc’s en mooie ook. Ik ben langs geweest en ik heb één uitgeprobeerd en het is mooi. Wat gebeurt er als je een beker water en olie hebt en je doet er zout bij? Dan neemt het zout het olie mee naar beneden en dan blijft het zout liggen en het olie gaat weer naar boven. Bij juf Sieglien hebben ze een hele mooie stad gemaakt met allemaal mooie huisjes. Ik vond alles heel mooi. Ik wil zeggen het is allemaal prachtig.

Reacties zijn gesloten.