Het niveaulezen en de bibliotheek

Zoals u al weet zullen de leerlingen elke dinsdag en donderdag gaan lezen in een groepje van hun leesniveau. Het is al zover om daarmee te beginnen. Ook zullen de leerlingen elke week naar de bibliotheek gaan.

Maandag 15 september 2014 gaat de bibliotheek van start en dinsdag 16 september 2014 zal het niveau lezen van start gaan.
Elke dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 8.00 uur.

Om het niveau lezen optimaal te laten functioneren hebben wij leesouders nodig. Behalve leesouders hebben we ook biebouders nodig. Dus wij willen U vragen om U op te geven voor het lezen of als bieb ouder. Wanneer u zich opgeeft verzoeken wij U om op tijd te komen, zodat we gelijk om half 8, na de bel, kunnen beginnen met lezen.

Het ingevulde briefje moet uiterlijk 10 september 2014 bij de klassenleerkracht ingeleverd zijn!

Op 16 september bent U uitgenodigd om 7.30 ’s morgens naar informatie te luisteren over het niveau lezen en de bibliotheek.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Wilt u het strookje nogmaals uitprinten dan kunt u dit hier doen.

Algemene ledenvergadering 2014 – 2015


Graag nodigen wij u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Johan van Walbeeck oudercommissie” (oudervereniging) die op donderdag, 11 september a.s. zal plaatsvinden. De vergadering begint om 19:00 uur en duurt tot 20:00 uur en vindt plaats op school in het computerlokaal.

Alle leden van de oudervereniging kunnen zich verkiesbaar stellen als bestuurslid van een commissie. We hebben enthousiaste ouders nodig die zich actief willen en kunnen inzetten ten behoeve van de kinderen van onze school.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar brief Algemene Ledenvergadering.

Verkoop van broodjes!


Tegen een betaling van 2,50 zal het mogelijk zijn om van maandag tot en met donderdag een broodje kaas of ham te kunnen kopen. Alleen op vrijdag is het ook mogelijk een broodje hotdog te bestellen voor hetzelfde bedrag.

We stimuleren de kinderen natuurlijk om hun eigen broodjes van thuis mee te nemen. Bij uitzondering kunnen ze gebruik maken van de mogelijkheid wat de school biedt.