Algemene informatie & kennismakingsavond

Voor alsnog welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 bij ons op de Johan van Walbeeckschool. Na een fijne vakantie zijn we vol enthousiasme en goede moed begonnen.

Intussen zijn we ruim twee weken aan het werk met onze kinderen. De beginsituaties zijn reeds gedaan en de juffen hebben nu goed zicht waar ze met hun klassen moesten starten. Natuurlijk willen wij u persoonlijk de informatie geven waar we nu staan en waar we naartoe willen. Dit zowel op school- als op klassenniveau.

U bent daarom hierbij uitgenodigd om volgende week maandag 5 september 2016 een kijkje te komen nemen in de school en boven alles, kennis te maken met ons dynamisch team. Na deze kennismaking, kunt u direct de klassen bezoeken om nadere informatie te verkrijgen m.b.t. specifieke leerstof, klassenregels e.d. van de klassenleerkracht. U kunt zich in de klas opgeven als klassenouder voor het schooljaar 2016-2017.

We kijken er naar uit en hopen u allen aanwezig te zien, want samen moeten we het onderwijs waarmaken!

18:00 Aanvang
18:30 Kennismaking met het team
18:45 Algemene informatie en speerpunten J.v.W
19:15 Informatie in de klassen 3 t/m 8
19:15 Specifieke informatie aan de ouders van groep 1 en 2
19:45 Informatie in de klassen 1 en 2
20:15 Einde avond

Reacties zijn gesloten.