Prijzen sponsorloop

De sponsorloop was een groot succes! Namens de OC en het MT onze hartelijke dank voor uw bijdrage en de inzet van uw kind(eren).

De prijzen aan de kinderen zijn vorige week uitgereikt; per groep was er een winnaar voor het meeste opgehaalde geld en het hoogste aantal gelopen rondjes. De kinderen weten dat er ook nog een paar mooie prijzen zullen worden verloot onder alle kinderen die geld hebben ingezameld. Er is om praktische reden voor gekozen om die loting aan het begin van het nieuwe schooljaar te doen. Uiteraard doen de leerlingen uit groep 8, die na de vakantie naar de middelbare school gaan, nog wel mee in de loting.

Reacties zijn gesloten.