Directeur, Juf Rochelle

Juf Rochelle
Dag allemaal,

Ik ben Rochelle Sanches-Koffie en bekleed op de Johan van Walbeeckschool de functie van directeur. Dit betekent dat ik me moet ontfermen over de gehele “familie” van de Johan van Walbeeckschool. Als eindverantwoordelijke moet ik zorgdragen dat iedereen zijn bijdrage levert met het grote doel voor ogen dat onze kinderen goed gevormd en gezond gebalanceerd de wijde wereld in kunnen stappen. Om dit te kunnen doen, moet er vaak en veel gecommuniceerd worden met o.a.: de leerkrachten, de ouders, andere directeuren, de funktionaris en het management van de Dienst Openbare scholen, andere disciplines, om een aantal stakeholders genoemd te hebben. Ook met onze leerlingen moet er op regelmatige basis contact zijn. Daarom houden we op maandagochtend altijd een praatje na het hijsen van de vlag en ben ik bijna altijd, gedurende de schooldag aanspreekbaar.

De nieuwe generatie vraagt voor moderne middelen en methoden. Digitalisering van het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol en zal het algehele niveau in het gehele onderwijsapparaat op het eiland kunnen verhogen. Daarom ben ik er stellig van overtuigd dat een goed functionerende ICT-beleid, de leerkrachten zal ondersteunen in het uitvoeren van hun belangrijke taak. Met dit doel voor ogen zal ook de Johan van Walbeeckschool zich in de zeer nabije toekomst, op dit gebied meer moeten gaan ontplooien en profileren! Met mijn en uw inzet, in welke wijze deze ook mag zijn, weet ik zeker dat we samen een heel eind zullen komen.

Verder kan ik u nog vertellen dat naast “de familie van Walbeeck” ik ook een fijn gezinnetje thuis heb, gezegend met een dochter en een zoontje. Na een dag hard werken kan ik dan ook bijtanken en genieten van nog meer kindergelach en -vreugd aan het thuisfront.