Nuttige Links

Taal en Rekenen Oefenen

Rekenen (printmateriaal voor alle groepen)
Rekenen (online oefeningen voor alle groepen)

Rekenen/Taal (online oefeningen voor alle groepen)
Automatiseren Groep 3 (online oefeningen)
Automatiseren Groep 4 (online oefeningen)

Avi Lezen Oefenen

Avilezen (avilezen.nl)
Avilezen (leetrainer.nl)
Avilezen (digischool.nl)

Klok Oefenen

Klokkijker: klokkijker.nl
Klok Rekenen: klokrekenen.nl

Een speciaal dankwoord aan de ouder Annemieke Virginia voor het aanleveren van een deel van deze handige links.