Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel de samenwerking tussen ouders, leerkrachten, schoolbestuur en overige overheidsinstanties te bevorderen.

Schooljaar 2019-2020
Voorzitter: Eshter Geerings-Jansen
Vice voorzitter: Barbara Duijzers
Penningmeester: Lorainee Isenia
Vice penningmeester: Natalie Haitsma
Secretaris: Saskia Matthijsse
Vice secretaris: Richnetta Veeris
7e bestuurslid: nog te formaliseren

Heeft u nieuwe ideeën voor leuke en leerzame activiteiten, of wilt u op een andere manier bijdragen, dan horen wij dat graag. U kunt ook mailen naar: oc@johanvanwalbeeckschool.com

Oudercommissie

Het schoolteam heeft een goede relatie met het bestuur van de oudercommissie. In de oudercommissie zijn er een aantal werkgroepen gevormd welke samen met de werkgroepen uit het team zorgen voor de organisatie van een aantal speciale activiteiten zoals vieringen en buitenschoolse activiteiten.

De oudercommissie van de Johan van Walbeeckschool is opgericht op 30 oktober 2002. Alle ouders, waarvan hun kinderen als leerlingen zijn ingeschreven op school, worden automatisch lid van de oudercommissie. Het bestuur bestaat uit leden van de oudercommissie en wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering welke aan het begin van het schooljaar wordt gehouden. Het bestuur wordt gekozen voor een jaar en dit valt samen met het schooljaar.

Tot de taken van de oudercommissie behoren onder andere:

  • het ondersteunen en uitdragen van de visie van de school;
  • het bevorderen van de communicatie tussen school en ouders;
  • het activeren van betrokkenheid van ouders bij de school;
  • het ondersteunen en adviseren van het onderwijsteam;
  • (mede) organiseren van activiteiten en fundraisingen.

Ouders/verzorgers kunnen, indien nodig, zich voor de oudercommissie verkiesbaar stellen.

Ouderbijdrage

Naast de diverse fundraisers welke gedurende het jaar worden georganiseerd, wordt geld opgehaald in de vorm van een ouderlijke bijdrage. De ouderlijke bijdrage bedraagt ANG 150,00 per schooljaar, per kind. De ouderlijke bijdrage kan op de volgende manieren betaald worden:

  • Cash of per cheque bij de desbetreffende schoolleiders
  • Swipe ten kantore van juffrouw Rochelle Sanches
  • Via bankoverschrijving (Graag bij bankbetaling naam en groep van uw kind vermelden)

Rekeningnummer: M.C.B. #20688108

Ouderhulp

Hulp van ouders/verzorgers kan heel effectief zijn in het leerproces vooral bij oefensituaties. Bij de organisatie van de bibliotheek, computer en bij niveaulezen of speellezen worden ouders gevraagd om te helpen. De leraar zal de betreffende ouder(s) zelf tijdig instrueren.

Het is van belang hierbij op te merken dat van hulpouders verwacht wordt, dat zij, behalve met de klassenleraar, met niemand spreken over zaken die zij bij kinderen hebben opgemerkt.

Ook bij excursies is de inzet van ouders soms wenselijk.