Praktische Info

De JvW schoolgids 2019 – 2020 kunt u hier downloaden.

Aanmelding 4-jarigen

De aanmelding van kleuters geschiedt door de ouders/verzorgers. In maart worden zij, via een oproep in de krant door Dienst Openbare Scholen, uitgenodigd hun kind aan te melden. Op de in de krant vermelde datum moeten de ouders/verzorgers hun kind inschrijven op de kleuterschool.

Instroom 4-jarigen

 • Op de eerste schooldag worden alle kleuters verwacht die tot 1 oktober 4 jaar worden en waarbij alle verwachting mag worden uitgesproken dat ze de school voor Funderend Onderwijs kunnen doorlopen.
 • Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december 4 jaar worden, mogen ingeschreven worden en kunnen geplaatst worden mits er plaats is.

Instroom andere kinderen

Het betreft hier kinderen van ouders/verzorgers welke van een andere school voor Funderend Onderwijs naar onze school worden verwezen.

Inschrijven op onze school kan plaatsvinden:

 • indien er plaats is;
 • na overleg van school rapport.

Georganiseerde contacten van ouders/verzorgers met de school

Eind augustus/ begin september vindt voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen een informatieve bijeenkomst plaats.

Verder worden 5-minutengesprekken bij gelegenheden van het eerste en het tweede rapport gehouden. In de schooljaarkalender staat aangegeven wanneer deze oudermiddagen/-avonden gehouden worden.

De ouders/verzorgers krijgen tegen die tijd een uitnodiging.

Schoolverzuim

Ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim worden ouders/verzorgers erop gewezen:

 • Alleen bij uiterste noodzaak akkoord te gaan met een afspraak onder schooltijd met een arts of specialist.
 • Leerlingen zijn vanaf hun vier jaar leerplichtig. Ouders zijn verantwoordelijk voor het regelmatig schoolbezoek.
 • Dat volgens de leerplichtwet de schoolleiding alleen vrij van school mag geven vanwege zeer belangrijke redenen, zoals jubilea, huwelijk, begrafenis, enz.
 • Een aanvraag dient tenminste één maand van te voren ingediend worden.
 • Vrijaf vragen voor één of twee dagen dient minimal een week van tevoren te gebeuren.
 • Dat bij ongeoorloofd schoolverzuim de schoolleiding de ambtenaar leerplichtzaken op de hoogte dient te stellen.

Schorsing en verwijdering

Wanneer de schoolleiding ervan overtuigd is dat de rechten van andere kinderen, onderwijsgevenden en/of vrijwilligers stelselmatig geweld worden aangedaan door een leerling, dan kan het betreffende kind door de schoolleiding, na het schoolbestuur en de ouders/verzorgers te hebben geïnformeerd, voor maximaal 3 dagen worden geschorst. Mocht de betreffende leerling zich daarna opnieuw schuldig maken aan een dergelijk vergrijp, dan zal opnieuw schorsing plaatsvinden en zal de procedure in werking worden gesteld met het oog op definitieve verwijdering van die leerling.

Verzekeringen

Het schoolbestuur heeft ten behoeve van alle leerlingen en personeelsleden één verzekering afgesloten, namelijk een ongevallenverzekering.

Leerlingen zijn verzekerd onder schooltijd en gedurende onderwijsactiviteiten binnen of buiten de school.
In geval van schade kunt u bij de schoolleider van de school terecht voor het invullen van een formulier. De maximale dekking bedraagt Nafl. 500,-.

Kinderen die na school buiten het schoolterrein wachten, zijn niet verzekerd.

Voorts is het van belang om te weten dat als een groep scholieren zich schuldig maken aan het toebrengen van schade, ieder lid van deze groep apart voor de totale schade aansprakelijk gesteld kan worden, los van het feit dat hij of zij in eigen persoon daadwerkelijk de schade veroorzaakt heeft.

Verjaardag van uw kind

Uw kind mag trakteren. Houd de traktatie zo simpel mogelijk. Het liefst iets wat de kinderen makkelijk kunnen eten. B.v.: cupcakes, prikker met kaas, worst, pastechi, etc.(a.u.b. geen snoepjes/kauwgum en hele taarten).

Er mag geen kauwgum gegeten worden in de hele school.

Regels: Uniform

 1. Het uniform wordt elke dag gedragen en omvat de schoollogo.
 2. Meisjes dragen blousetopje met overgooier; poloshirt met rok,short of lange broek.
 3. Jongens dragen poloshirt met bermuda of lange broek.
 4. Jongens en meisjes dragen witte sokken (geen lage gymsokken) en zwarte riem.
 5. Andere combinaties dan het bovenvermelde worden niet toegestaan.
 6. Het polo shirt wordt in de rok, short, bermuda of lange broek gedragen.
 7. Leer de kinderen ook netjes te zijn op hun kleren.
 8. Kapotte en vuile uniform is niet toegestaan.
 9. Zorg ervoor dat het uniform van uw kind altijd netjes in orde is. Probeer de polo’s apart te wassen zodat ze hun witte kleur behouden.

Bij groep 3 t/m 8 hebben de leerlingen een grotere keuze aan uniform. (Lange broek, tuinpak, enz.).

Vrije kleding:

Als het kind jarig is en bij gelegenheden die middels een brief worden vermeld.

Blote buik en rug zijn niet toegestaan.

Ongepaste vrije kleding:

Wij wensen de leerlingen degelijk gekleed te zien, geen blote buiken of ruggen en geen strandslippers laten aantrekken a.u.b. Wij zullen dit beschouwen als ongepaste kleding en zullen uw kind direct wat andere kleding laten aantrekken.