Klassenouders 2012-2013 bekend!

Gefeliciteerd en succes allemaal!!!

Klas Naam ouder Klassenouders
1a Mevr. I. Koeyers
1b Mevr. K. Bless
1c Mevr. N. Bhojwani
1d Mevr. L. Palm
1e Mevr. K. Chong
1f Mevr. K. Jonckheer
1g Mevr. A. de Haas
2a Mevr. J. Fabian
2b Mevr. S. Wulms
2c Gezocht
2d Mevr. M Martis
2e Mevr. I. Pita
2f Gezocht
2g Gezocht
2h Mevr. F. Peterson

 

Wilt u dit lijstje ook digitaal, dan kunt u het hier downloaden.

Klassenouder

Beste ouder/verzorger, op de informatie-avond heeft u een brief ontvangen m.b.t. klassenouders.

Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op door het strookje in te leveren vóór 14 september 2012.

Het doel van de klassenouder is de samenwerkening en communicatie tussen de leerkracht en de ouders te stimuleren en te bevorderen en ook de leerkracht te assisteren.

Even hieronder nogmaals een samenvatting over de taken van de klassenouder.

De klassenouder:

  • heeft regelmatig contact met de leerkracht
  • zal op verzoek van de leerkracht ondersteuning bieden bij zaken van organisatoriche aard. activiteiten en andere zaken (niv. lezen, vieringen, excursies, verjaardag van de leerkracht, schoolfoto’s e.d.)
  • benadert de andere ouders uit de klas
  • vergaart andere ouders
  • deelt ouder in die zich aanbieden enz.
  • vergaart e-mailadressen enz.