Pesten (don’t try this @ school)

De septembermaand staat in het teken van “het niet pesten”. Na een succesvolle workshop vorig schooljaar voor ouders rond dit thema, willen wij u wederom in de gelegenheid stellen, betrokken te zijn bij dit onderwerp door u nogmaals een workshop aan te bieden. Dit keer zal de workshop verzorgd worden door Dhr. M. Rosalina (trainer) en zal plaatsvinden op donderdag 27 september 2012 om 18:30. Ouders van leerlingen die op de een of andere manier betrokken zijn of waren bij pesterijen, hetzij in de rol van de slachtoffer, hetzij in de rol van de pester, zullen alsnog persoonlijk aangemoedigd worden om deel te nemen. Vergeet uw strookje niet op tijd in te leveren. Als u het briefje niet heeft ontvangen, kunt u dit altijd aan een leerkracht vragen.

Klassenouder

Beste ouder/verzorger, op de informatie-avond heeft u een brief ontvangen m.b.t. klassenouders.

Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op door het strookje in te leveren vóór 14 september 2012.

Het doel van de klassenouder is de samenwerkening en communicatie tussen de leerkracht en de ouders te stimuleren en te bevorderen en ook de leerkracht te assisteren.

Even hieronder nogmaals een samenvatting over de taken van de klassenouder.

De klassenouder:

  • heeft regelmatig contact met de leerkracht
  • zal op verzoek van de leerkracht ondersteuning bieden bij zaken van organisatoriche aard. activiteiten en andere zaken (niv. lezen, vieringen, excursies, verjaardag van de leerkracht, schoolfoto’s e.d.)
  • benadert de andere ouders uit de klas
  • vergaart andere ouders
  • deelt ouder in die zich aanbieden enz.
  • vergaart e-mailadressen enz.

 

Algemene Informatie-Avond

U bent allen uitgenodigd voor een algemene informatie-avond op woensdag 29 augustus 2012. Op deze avond kunt u kennis maken met het personeel en wordt u geïnformeerd over o.a de resultaten van de enquête die u eind vorig schooljaar hebt ingevuld, resultaten van vorig schooljaarbeleid van en ontwikkelingen binnen de school. We zullen om 18:30 van staart gaan en eindigen om 19:30. Om 19:45 zijn de ouders van groepen 5 en 6 in de klassen uitgenodigd om nadere informatie te krijgen m.b.t dit leerjaar. De andere groepen zijn uitgenodigd volgens onderstaand schema, voor nadere informatie in de klas.

Groepen Datum Tijdstip
Groepen 7 en 8 donderdag 30 augustus 2012 18:30
Groepen 3 en 4 maandag 3 september 2012 18:30
Groepen 1 en 2 donderdag 4 september 2012 18:30