Pesten (don’t try this @ school)

De septembermaand staat in het teken van “het niet pesten”. Na een succesvolle workshop vorig schooljaar voor ouders rond dit thema, willen wij u wederom in de gelegenheid stellen, betrokken te zijn bij dit onderwerp door u nogmaals een workshop aan te bieden. Dit keer zal de workshop verzorgd worden door Dhr. M. Rosalina (trainer) en zal plaatsvinden op donderdag 27 september 2012 om 18:30. Ouders van leerlingen die op de een of andere manier betrokken zijn of waren bij pesterijen, hetzij in de rol van de slachtoffer, hetzij in de rol van de pester, zullen alsnog persoonlijk aangemoedigd worden om deel te nemen. Vergeet uw strookje niet op tijd in te leveren. Als u het briefje niet heeft ontvangen, kunt u dit altijd aan een leerkracht vragen.