Visie en Missie

Visie

Onze school schept multi-inzetbare en sociaal weerbare burgers, door een brede fundering te bieden op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.

Uitgangspunten

Onze school is een Nederlandstalige, openbare school voor Funderend Onderwijs voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar. De openbare grondslag houdt in, dat wij open staan voor alle geloofsovertuigingen en afkomsten.

Vanzelfsprekend zullen wij in onze lessen aandacht geven aan de visie van andersdenkenden. Wij gaan er van uit dat respect en eerbied voor gebruiken van alle bevolkingsgroepen in onze multiculturele waarden zijn die in het menszijn van de kinderen alleen maar verrijkend kunnen werken.

Het onderwijs is zodanig ingericht dat de kinderen in 8 aaneengesloten jaren onze school kunnen doorlopen. Tijdens deze periode zullen wij samen met de kinderen en de ouders de basis leggen, teneinde met goed gevolg een vorm van Voortgezet Onderwijs te kunnen kiezen en volgen.

Ons onderwijsprogramma is zo opgezet, dat voortdurend wordt getracht ervoor te zorgen dat de leerlingen een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Voortdurend wordt erover gewaakt dat dit leer- en ontwikkelingsproces is afgestemd en zich oriƫnteert op de ontwikkeling van de kinderen.